Wat is een Tussen Tijdse Toets?

Op ongeveer 2/3 van je rijopleiding kan je een Tussen-tijdse-toets afleggen. Maar wat is dat eigenlijk?

Is een examen-test die verloopt als een echte examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het examen en eventuele nervositeit weg te nemen.

De examen-test duurt even lang als een rijexamen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres in de test voor de auto goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen.
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de Tussen-tijdse-toets hoe het is gesteld met jouw rijvaardigheid. Hij neemt op wat er bij een echte praktijkexamen ook getoetst wordt. Tijdens je Tussentijdsetoets rijd je rij-instructeur mee.

Na afloop wordt de rit besproken. Hierbij zullen al je sterke en zwakke punten naar voren komen. Dit zal de examinator ook op een advies formulier vermelden. Je weet dan precies waar je nog aan moet werken voordat je aan het echte rij-examen kunt beginnen. Tevens kun je vrijstelling krijgen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerst volgende examen.

* Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussen tijdse toets met twintig procent kan toenemen!

Weg met die zenuwen!
Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De test-toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examen situatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.